VYHNĚTE SE
CHAOSU S VAŠÍM
PROJEKTEM!

Co je třeba vědět, než se pustíte do NOVÉHO PROJEKTU?
To vám zodpoví náš BEZPLATNÝ JEDNODENNÍ seminář zaměřený na přípravu nového projektu.

Po skončení semináře si budete schopni odpovědět na tyto otázky:

• Jaké jsou cíle vašeho projektu?
• Dokážete projekt realizovat?
• Jakým způsobem jej realizovat?
• Jakou pomoc můžete během realizace potřebovat?
• Jaké změny se musí udělat, aby byl váš projekt úspěšný?
• Jak těchto změn dosáhnout?
• Co dělat, když projekt neprobíhá přesně tak, jak bychom si přáli?

Absolvování semináře vám pomůže správně zahájit a úspěšně realizovat váš nový projekt.

Pro jaký typ projektů je seminář určen?
Seminář učí metody využitelné jak u vašeho podnikání a neziskových projektů, tak i v osobním životě.

MÍSTO A TERMÍNY:

• seminář probíhá v Brně na Mendelově univerzitě, Zemědělská 1
• trvá od 9:00 do 16:00 s přestávkou na oběd
• na výběr je několik termínu v říjnu a listopadu

LEKTOR: MgA. Robert Chudý, MBA

• má více než 11 let zkušeností jako konzultant i školitel,
• podílel se na úspěšné implementaci a nastavení agilního projektového řízení a dalších informačních systémů
• vytvořil metodiku IC, která slouží jako metoda osobního projektového řízení a uplatňuje se jako efektivní nástroj pro řízení vlastního pracovního procesu,
• založil a vede pravidelná setkání klubu GTC Brno, kde se setkávají lidé z různých oborů a konzultují problematiku time-managementu, osobní produktivity a projektového řízení,
• spolupracoval se širokým spektrem společností od start-upů přes středně velké podniky až po nadnárodní společnosti.

CHCI SE BEZPLATNĚ ZAREGISTROVATSeminář realizuje Mendelova univerzita v Brně s finanční podporou Jihomoravského kraje.
FOTOGALERIE
22.10.
2016
23.10.
2016
04.11.
2016
05.11.
2016
11.11.
2016
12.11.
2016
18.11.
2016
25.11.
2016