< METODA IC 
IC pro školství

Zrychlená doba klade nároky nejen na vedoucí role manažerského typu. Stranou nezůstali ani učitelé. Vyjdeme-li z výzkumů provedených v prvním desetiletí 21. století, potom za největšího nepřítele inovativních změn ve vzdělávání uváděli učitelé přílišné svázání danými osnovami. Na druhém místě se jako důvod pravidelně objevoval nedostatek času během výuky i v rámci přípravy na výuku.

Díky zavedení rámcového vzdělávacího programu a rozvolnění povinného učiva získali učitelé možnost využívat nové metody i vzdělávací postupy. Získaný čas a prostor však velmi rychle zaplnily další úkoly jako opakované revidování školních vzdělávacích programů, vytváření vzdělávacích materiálů v rámci zvyšujícího se počtu projektů či požadavek na stále efektivnější diferenciaci učiva (a tedy i přípravu rozmanitých aktivit do vyučovacích hodin) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. K tomu se přidává i nutnost více zapojovat technologie do výuky, s nimiž se mnozí učitelé musí nejprve sžít. Učitelům se tak času opět zdánlivě nedostává.

V souvislosti s blížícím se zavedením kariérního systému učitelů najednou vyplouvá na povrch, že mnozí učitelé sice využívají ve výuce nové trendy i postupy, mnoho z nich však nezvládá své aktivity efektivně dokladovat. Jak vyplynulo z pilotáže kariérního portfolia, velké množství učitelů uvedlo jako nebezpečí nového systému zejména jeho administrativní náročnost a nedostatek času na podrobný popis realizovaných činností.

V průběhu dvou uplynulých desetiletí se drtivá většina nabízených seminářů, workshopů a dalších školení DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) věnovala zejména osvětě učitelů v inovativních postupech, metodách a nových trendech ve vzdělávání. Minimum času věnovaly tyto nabízené aktivity osobnímu rozvoji učitelů a rozvoji soft-skills. Chce-li však dnes učitel uspět během výuky (a díky tomu i v rámci nového kariérního systému) a současně nevyhořet, musí se mimo jiné naučit i efektivně zvládat svůj čas.

Metoda IC ukazuje, že hlavním nepřítelem člověka není nedostatek času, nýbrž jeho neefektivní využívání. IC nabízí základní kroky, které pomohou člověku efektivně zorganizovat práci do smysluplných činností a získat kontrolu nad všemi úkoly. IC ukazuje, jak si k těmto činnostem efektivně nastavit připomínky a jak svůj systém udržovat stále aktuální.

V rámci semináře se vedle metody IC účastníci seznámí i s nástroji, které jim usnadní práci také v digitálním světě. Navíc získají účastníci semináře příležitost k neformální výměně zkušeností a k vzájemné inspiraci.

Podrobný obsah semináře:

• Návod, jak si zorganizovat každodenní záležitosti.
• Použití metody IC v každodenní praxi učitele a vedoucích pracovníků ve školství.
• 4 kroky pro zvládnutí každodenních úkolů.
• Plánování projektů – vize, cíle, činnosti.
• Nástroje na vedení osobního systému.
• Tipy a triky pro zvýšení osobní produktivity.

Po stručném představení systému budou účastníci semináře pracovat se svými vlastními úkoly. Lektor je během semináře provede postupně kroky od zaznamenání všech podnětů, čemu by se mohli věnovat, přes jejich uspořádání do systému, definování konkrétních činností a projektů, stanovení cílů a vizí projektů až po konkrétní kroky vhodné pro zhodnocení a aktualizaci systému.

Metoda IC pomůže učitelům i vedoucím pracovníkům ve školství nastavit si optimální organizační systém, aby získali kontrolu nad vším, co v životě dělají nebo chtějí dělat. Díky tomu získají prostor věnovat se nejen požadovaným úkolům, ale především tomu nejdůležitějšímu - efektivní výuce. Budou se věnovat tomu, co od nich společenská objednávka požaduje. Důvodu, proč se vůbec stali učiteli.

V případě zájmu o seminář nás prosím kontaktujte.