< METODA IC 
IC pro absolventy

Měnící se situace na trhu práce stimulovaná rychlým technologickým vývojem vede k významné proměně nejen jednotlivých profesních oborů, ale také k výrazné změně požadavků, které jsou dlouhodobě na jednotlivé pracovníky kladeny. Dnes je naprosto běžné, že člověk nepracuje na pracovní pozici či dokonce v oboru, na které se připravoval ve škole.

Na základě stávajících výzkumů lze tvrdit, že obory, kterými se zabývají absolventi dnešních škol, se během nejbližších deseti let výrazně promění, a to nejen v oblasti dovedností a znalostí, které budou třeba k jejich vykonávání. Vlivem migrace v rámci evropského a mimoevropského prostoru se promění také složení pracovníků, a tedy konkurentů našich absolventů na trhu práce. Je tedy velmi důležité, aby byli jednotliví absolventi vybaveni takovými dovednostmi, které jim umožní adaptovat se v budoucnu na měnící se současné i vznikající nové požadavky trhu práce.

Zkušenosti z praxe dnešních škol však ukazují, že školská soustava na všech svých stupních nestíhá z různých důvodů účinně reagovat na proměňující se prostředí i obory. Proto je nutné, aby absolventi škol z nich vycházeli vybaveni znalostmi na nejvyšší možné úrovni a celou škálou dovedností, které jim umožní efektivně zaplnit vznikající mezery mezi jejich poznáním a praxí v jejich mateřských i s jejich studiem naprosto nesouvisejících oborech.

Současně se však ukazuje, že mnozí absolventi nejsou například schopni uspořádat si práci, přijmout, případně připravit a zorganizovat úkoly pro sebe, své spolupracovníky i podřízené a dohlédnout na to, aby byl úkol včas a za dodržení standardů kvality splněn.

Metodu IC tvoří jednoduché, snadno aplikovatelné postupy, díky kterým budou absolventi schopni přesně identifikovat, jakým příležitostem či aktivitám by se měli v rámci svého času věnovat, jak efektivně zorganizovat práci do smysluplných celků a činností a jak získat kontrolu nad všemi úkoly. IC následně nabídne postupy, jak si účinně nastavit k jednotlivým úkolům funkční připomínky, jak udržovat systém aktuální a jak nikdy na příležitosti nezapomenout.

Cílem semináře IC pro absolventy je naučit účastníky kurzu, jak si snadno vytvořit efektivní organizační systém a získat kontrolu nad vším, čemu by se měli a chtěli věnovat. Nezáleží na tom, jakou pracovní pozici absolvent zastává či o jakou se bude ucházet.

IC totiž pomůže každému, kdo:

• má pocit, že prostě nestíhá a nezvládá,
• se domnívá, že má více úkolů, než na kolik mu zbývá času,
• své uplatnění stále hledá,
• chce co nejlépe využít všech nabízených příležitostí.

V rámci semináře budou účastníci pracovat se svými vlastními úkoly a získají podrobný návod jak:

• si vytvořit vlastní organizační systém,
• postupy IC uplatnit v pracovním i soukromém životě,
• z hlediska svých vizí a cílů naplánovat jednotlivé aktivity na dny, týdny a měsíce dopředu.

Lektor provede účastníky podobně jako při koučování postupně jednotlivými kroky od zaznamenání všech podnětů a příležitostí, kterým by se mohli věnovat, přes jejich uspořádání do organizačního systému. Navede je, jak konkrétně a přesně definovat jednotlivé aktivity, jak si stanovit pro tyto aktivity cíle a jak tyto cíle přizpůsobit svým možnostem a vizím. V neposlední řadě získají účastníci semináře návod, jak svůj systém zhodnotit a udržovat jej stále aktuální. Nedílnou součástí semináře je také neformální výměna zkušeností a různých pohledů účastníků během přestávek.

Metoda IC tak naučí uživatele pracovat s vlastním časem a nabídne jim dovednosti, které jim umožní uspořádat si nejen současné pracovní i osobní úkoly, ale především umožní vytvořit si čas na osvojování poznatků i dovedností nových. Jedině tím se zvýší jejich cena na trhu práce a budou se moci efektivně zapojit nejen do pracovního procesu, ale současně se jim také zvýší jak počet pracovních příležitostí, tak se jim nabídne příležitost například v rámci jejich vlastního podnikání vytvářet příležitosti další.

V případě zájmu o seminář nás prosím kontaktujte.